Emmet de Barra

CLAS Graduate Research Assistant

History


Emmet de Barra is from Dublin, Ireland and is a Masters student in the Department of History at the University of Connecticut. His main research interests are Gaelic and Gaelicised Ireland, Irish Language sources in Early Modern Ireland, Classical Irish Poetry and the grammar of Classical Irish. He attended Trinity College Dublin for his undergraduate degree in History and Irish. Emmet also has a keen interest in Irish palaeography and manuscript production. He has been a member of the Léamh working group since 2019.

Is mac léinn máistreachta i Roinn na Staire in Ollscoil Connecticut é Emmet. Tógadh é i mBaile Átha Cliath agus is ann a bhain sé bunchéim sa Ghaeilge is Stair amach ag Coláiste na Tríonóide. ‘S é an gort taighde tá aige ná Éire Ghaelach is Ghaelaithe, foinsí Gaeilge sa Nua-Aois Luath, filíocht na scol is gramadach na Nua-Ghaeilge Clasaicí. Tá spéis aige chomh maith sa bpailéagrafaíocht is déantús na lámhscríbhinn. Is ball é de fhoireann oibre Léamh ó 2019.


Projects:

  1. Léamh
  2. Sourcery
Emmet de Barra
Contact Information